DENİZLİ İLİNDE İŞ BIRAKMA NEDENİYLE HAK EDİŞLERİNDE KESİNTİ YAPILAN AİLE HEKİMLERİMİZ İÇİN AÇILAN 74 DAVAMIZI KAZANDIK

17-18 ŞUBAT VE 14-15-16 MART İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ NEDENİYLE,  DENİZLİ İLİNDE HAK EDİŞLERİNDE KESİNTİ YAPILAN AİLE HEKİMİMİZ İÇİN AÇILAN DAVALARDA DAHA ÖNCE 29 TANESİNDE İPTAL KARARI VERİLMİŞTİ, BU HAFTA İÇERİSİNDE 45 DOSYADA DAHA İPTAL KARARI VERİLEREK, KAZANILAN DAVA SAYISI 74 OLMUŞTUR.

Denizli ilinde görev yapan aile hekimlerimizin 17-18 Şubat 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde  tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hak edişlerinden değişik  miktarlarda kesintiler yapılmış, yapılan kesintilerin iptali  maksadıyla  AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan 74 davada Mahkemece; ‘’davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı ve sendikal eylemin sendikaların çekirdek faailiyet alanı içinde kaldığı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,kesilen ücretin kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine,’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. DENİZLİ_KARAR_AHEF 391,04 KB 23.06.2023 20:12:47 .pdf
PAYLAŞ: