ÇANAKALE İLİNDE İHTAR CEZA PUANI ALDIĞI GEREKÇESİYLE DESTEK ÖDEMESİ KESİLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN DAVASI


İHTAR CEZA PUANI ALDIĞI GEREKÇESİYLE DESTEK ÖDEMESİ KESİLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN DAVASI


Çanakkale İlinde görevli aile hekiminin, "soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek" iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması yürütülmüş ve ihtar ceza puanıyla tecziye edilmiştir. Aile hekimine verilen ihtar ceza puanı gerekçesiyle  de aile hekiminin hak edişinde iki ay üst üste Destek Ödemesi kesintisi yapılmıştı, AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece;   ‘’ Olayda, dava konusu kesinti işlemine dayanak, davacıya 20 (yirmi) ihtar puanı verilmesine ilişkin Çanakkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 11/01/2023 tarih ve E-206827984 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava neticesinde Mahkememizin 22/06/2023 tarih ve E:2023/182, K:2023/543 sayılı kararı ile; "Bu durumda, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin dayanağı olan 5258 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine Yönetmelik ekinde yer alan "(Ek-3) Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli"nin hukuka aykırı olduğunun Danıştay 2. Dairesinin 13/10/2022 tarih ve E:2021/17470 sayılı kararı ile ortaya konulması karşısında, yasal dayanağı kalmayan yönetmelik hükümleri uyarınca davacının 20 (yirmi) ihtar puanı ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda; davacıya ait Şubat 2023 maaşında Mart ayı yayımlı 2023 bordrosunda 8.887,49.-TL ihtarsızlık kesintisi yapılmasına ilişkin dava konusu işlemin dayanağı olan davacıya 20 (yirmi) ihtar puanı verilmesine ilişkin işlemin Mahkememizin 22/06/2023 tarih ve E:2023/182, K:2023/543 sayılı kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, dayanağı kalmayan kesinti işleminin de iptali gerekmektedir.’’ Gerekçeleriyle işlemin iptaline ve yapılan kesintinin tazminine karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR 

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ÇANAKKALE DESTEK ÖDEMESİ KESİNTİSİ KAZANILAN DAVA 33,45 KB 24.11.2023 18:14:11 .pdf
PAYLAŞ: