33. MADDE GERİ ÇEKİLSİN !

20 Mart 2023 tarihinde teklif edilen torba yasa ile aile hekimliğinde birçok kanun değişikliği öngörülmekte olup bu maddelerin büyük çoğunluğu hiç değiştirilmeden sağlık komisyonundan geçmiştir. Bu madde ile Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının karşılıklı anlaşarak uyum içinde çalışabileceği birim seçme özgürlüğü elinden alınmaktadır. Anayasa mahkemesince Aile hekimlerine görevleri sebebiyle uygulanabilecek idari yaptırımların kanunla belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmış bu nedenle yönetmelik iptal edilmiş ve idareye dokuz ay süre içerisinde yasal düzenleme için süre verilmişti. Ancak dokuz aylık süre içerisinde sağlık bakanlığı bürokratlarınca herhangi bir yasa hazırlığı yapılmamış, meclisin kapanması neden gösterilerek aile hekimliği disiplin cezaları 657 sayılı yasaya ve dahada artırılmış halde bağlanmak istenmektedir. Aile hekimliği uygulaması 657 sayılı devlet memurluğundan görev ve statü olarak büyük farklılıklar içermekte olup bunu dar bir çerçeveye sığdırmaya çalışmak imkansızdır. Sözleşme imzalanarak başlanılan aile hekimliği görevi sebebiyle uygulanabilecek yaptırımların en ağırı sözleşmenin sona ermesi olabilecekken, düzenleme ile işe geç kalan bir hekime verilen bir ceza dahi çalışanın siciline yıllarca etki edecektir. Cezaların düzenleyici ve caydırıcı olması gerekirken ‘brüt ücretinin ¼ ünün kesilmesi’ ile hekimin alın terinin döner sermayeye aktarılmasının amaçladığı ortadadır.

Bu maddenin en önemli bölümü ise çalışanın özlük haklarının kanunen düzenlenmesi gerektiğini hatırlatan anayasa mahkemesi kararını yine yok saymaya devam eden ‘Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi Bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin Bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilir.’ maddesidir. Bu madde ile aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi herhangi bir kriter belirtmeden tamamıyla sağlık bakanlığı inisiyatifine bırakılmakta ve yine sözleşmenin yenilenmeme durumu kanuni dayanak olmadan çıkarılacak bir yönetmeliğe bağlanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız; sizden talebimiz aile hekimliği özlük haklarını içeren bu kanun teklifinin geri çekilmesi ve bu konuda yapılacak düzenlemenin sahada ki 30 bin aile hekiminin temsilcisi olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu ile yapılacak bir çalıştay sonrası 60 bin çalışanın görüşlerinin alınarak yapılmasıdır.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Madde_33_Cimer_Başvuru 13,76 KB 4.04.2023 17:11:34 .docx
PAYLAŞ: