AHEF, Okul Aşıları İçin Kanunsuz Görevlendirmelere Dava Açıyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ASM'de görevli hekim ve çalışanların Okul Aşı Uygulamasında görevlendirilebileceğine ilişkin 16.08.2018 tarihli yazı tüm illere gönderilmiş, bazı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da aile hekimi ve aile sağlığı elemanları bağımsız ve bireysel olarak TSM'de görevlendirilmiştir. Bahse konu yazının AHEF'e iletilmesi üzerine gerekli araştırma yapılmış, konunun açıkça hukuka aykırılık taşıması nedeniyle öncelikle aile hekimlerimiz ve aile sağlığı elemanları tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine hitaben olacak şekilde matbu görev itiraz dilekçeleri hazırlanmış; ayrıca dava konusu işleme karşı İzmir Aile Hekimleri Derneği ve Ankara Aile Hekimleri Derneği bir üyesi için illerin yargı çevresinde bulunan İdare Mahkemelerinde yürütmeyi durdurmalı; Sağlık Bakanlığı'nın genel düzenleyici işlemine karşı da Danıştay'da dava açılmasına karar verilmiştir.
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Okul Aşıları İçin Hukuksuz Görevlendirilen Aile Hekimi İçin İtiraz Dilekçesi 16,18 KB 25.09.2018 00:46:00 .docx
2. Okul Aşıları İçin Hukuksuz Görevlendirilen Aile Sağlığı Çalışanları İçin İtiraz Dilekçesi 16,31 KB 25.09.2018 00:46:38 .docx
PAYLAŞ: