AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İLE SÖZLEŞME YENİLEMEME TALEBİ

AİLE SAĞLIĞI  ÇALIŞANI İLE SÖZLEŞME YENİLEMEME TALEBİ


Ankara İlinde görevli hekimimizin görevleri aksatması sebebiyle beraber çalışmak istemediği ASÇ'nın sözleşmesinin yenilenmemesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; " aile sağlığı elemanlarının aile hekimi ile anlaşmaları durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilecekleri, dolayısıyla aile sağlığı elemanı sözleşmesinin imzalanabilmesi için aile hekiminin o kişi ile beraber çalışmak istediğini beyan etmesinin gerekli olduğu açık olup, davalı idare tarafından, aile sağlığı elemanı olan davacının birlikte çalıştığı aile sağlığı çalışanı ile sözleşmesinin yenilenmesini istemediğinin bildirilmesine karşın dava konusu işlem ile talebi reddedilmiş ise de, davacının aile sağlığı elemanlarıyla çalışmak istemediği takdirde davalı idarece bu talebin değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuz olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. " gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ANKARA ASÇ KARAR 26,84 KB 15.11.2021 15:01:18 .pdf
2. ASÇ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 8,42 KB 16.11.2021 15:07:45 .docx
PAYLAŞ: